90th birthday of Tomáš Baťa celebration

V sobotu 30. októbra 2004 sa o 19.00 hod. v reprezentačnej Bata Foundation vile konala oficiálna oslava 90-tych narodenín pána Tomáša Baťu najväčšieho svetového výrobcu a predajcu obuvi, pôsobiaceho v 68-ich krajinách a zamestnávajúceho viac ako 50.000 ľudí. Za slovenskú stranu sa osláv zúčastnili premiér Slovenskej republiky Mikuláš Dzurinda, exprezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster a prezident Kanadsko-Slovenskej obchodnej komory Joseph Burza. Joseph Burza odovzdal pánovi Baťovi jeho vymenúvací dekrét do funkcie viceprezidenta Kandsko-Slovenskej obchodnej komory. Na oslavách bola prítomná aj manželka Tomáša Baťu pani Sonja Irena Bata. O hudobnú produkciu sa starala známa česká hudobná skupina Čechomor.


Joseph Burza odovzdáva pánovi Baťovi vymenúvací dekrét viceprezidenta Kanadsko-Slovenskej obchodnej komory
Za slovenskú stranu sa na slánosti zúčastnili Mikúláš Dzurinda, Joseph Burza a Rudolf Schuster