Legend has left

Legendárna podnikateľská postava našej aj medzinárodnej scény Tomáš J. Baťa zomrel vo veku nedožitých 94 rokov. Stalo sa to náhle a nečakane v Toronte dňa 1. septembra 2008. Odišiel uprostred práce a nových plánov v pokoji a obklopený svojimi najbližšími.Rozlúčka s Tomášom J. Baťom juniorom sa konala
16. septembra 2008 v Zlínezľava: Baťova dcéra Christine, vnuk Thomas, dcéra Rosemarie a J. Burza


Baťov syn Thomas a J. Burza


zľava: vnuk Thomas, manželka Sonja, J. Burza a dcéra Monica Pignal


zľava: Baťov syn Thomas s manželkou Sarah, manželka T. Baťu Sonja, dcéry Monica, Rosemarie a Christine


zľava Sarah, syn Thomas, J. Burza, vnuk Thomas


omša za Tomáša Baťu v kostole


manžel Monici Pignal Regis, Sarah a jej manžel Thomas, manželka Sonja, dcéry Rosemarie, Christine a Monica, vnuk Thomas