Od 1. marca 2008 v Kanadsko-Slovenskej obchodnej komore v Bratislave sídli prestížny International Diplomatic Business Magazine -
Bratislava Leaders Magazine. Časopis je medzinárodný exkluzívny dvojmesačník so zameraním na významné diplomatické a biznis osobnosti a udalosti.

Kontakt:
Kanadsko-Slovenská obchodná komora
Bratislava Leaders Magazine
Mariánska 12
811 08 Bratislava

Office Manager: Elena Hošalová
Tel.: +421 (0) 948 421 929
E-mail: hosalova@bratislavamagazine.sk
Web: www.bratislavamagazine.sk