BUSINESS MEMBERS
AND COOPERATING PARTNERS
ADVISORS
AND CONSULTANTS


VIP advisors and consultats of the chamber
 
Ivan Šramko

ex-generálny guvernér Národnej banky Slovenska
 
Paul Beka, MA, MBA

poradca pre medzinárodný marketing a business stratégie
 
Ing. Vladimír Tvaroška

štátny tajomník Ministerstva financií SR
(pre oblasť financií a bankovníctva)
 
André Valiquette, MBA poradca pre kultúru a vzdelanie
McGill University (Montreal)
 
Dezider Michaletz honorárny konzul v Montreali
 
Jozef Kiška honorárny konzul vo Winipegu
 
Ing. Vladimír Urban


riaditeľ Konzulárneho odboru Ministerstva zahraničných vecí SR
(pre oblasť konzulárneho práva)
 
Jaroslav Jerry Jelínek

generálny honorárny konzul ČR v Calgary
 
Ing. Stanislav Lišiak honorárny konzul vo Vancouveri