BUSINESS
STATISTICS
BILATERAL
RELATIONS SR-CA
BASIC INFO
ABOUT CANADA


Overall Trade

Overview of export/import
most important commodities

Data of Overall Trade


Obchodná bilancia Slovenska s Kanadou je tradične kladná. Vývoj zahraničného obchodu medzi SR a Kanadou sa od r. 1999 do r. 2002, z pohľadu slovenského exportu, vyvíjal progresívne. Mimoriadny nárast slovenského vývozu nastal v roku 2003, čo bolo spôsobené prienikom modelu Volkswagen Touareg na severoamerický trh. V roku 2004 bol síce zaznamenaný znížený export do Kanady, ten však súvisel so spustením výroby a následným exportom nového výrobku - Audi 7.

Najväčšou položkou slovenského exportu v r. 2005 boli motorové vozidlá, jadrové reaktory, nasledované nábytkom, výrobkami zo železa a ocele, kaučukom, obuvou, výrobkami organickej chémie, ďalej nasleduje sklo, pneumatiky, elektrické prístroje, hračky a športové potreby a iné. V skupine poľnohospodárskych produktov je to pivo, minerálne vody, čiastočne víno. Sľubne sa vyvíjajú exportné možnosti cukrovinárskych produktov a sterilizovanej zeleniny.

V importe z Kanady do SR sú to predovšetkým jadrové reaktory, kotle, stroje a prístroje, výrobky elektrotechnického priemyslu, signalizačné aparatúry, farmaceutiká, optické stroje a meracie zariadenia, hračky a športové potreby a iné komodity.

Perspektívne možnosti rozvoja spolupráce:
Podľa posledného vývoja sa najperspektívnejšou pre SR javí spolupráca s kanadskými podnikmi:
  • v automobilovom priemysle
  • strojárstve, stavebníctve
  • spracovaní dreva a nerastných surovín
  • spolupráca v high-tech technológiách a v technológiách životného prostredia, či chemického priemyslu.
Perspektívne sa okrem tradičných exportných položiek, javia aj výrobky potravinárskeho priemyslu (nealko aj alkoholické nápoje, pivo, cukrovinky, sterilizovaná zelenina a iné.), obuv a niektoré dekoračné predmety, perspekívy sú v high-tech technológiách využívaných v oblasti bezpečnosti, či v technológiách životného prostredia. Pozornosť si zaslúži aj oblasť farmácie a zdravotníctva. V súvislosti s veľkým rozvojom bytovej výstavby v provincii Alberta, Britská Kolumbia, ale aj Ontário je veľký dopyt po bytovom vybavení. Táto oblasť zahŕňa rôzny bytový aj kancelársky nábytok, rôzne kuchynské súpravy, nádoby, nápojové súpravy, bytový textil, rôzne výrobky určené pre rodinné aktivity v prírode.


Obchod SR -Kanada v mil. EUR
2012
2011
2010
Vývoz
138,4
130,9
89,6
Dovoz
52,3
54,2
42,3
Obrat
190,7
185,1
131,9
Bilancia
86,12
76,7
47,3

Obchod SR -Kanada v mil. EUR
2009
2008
2007
Vývoz
85,00
91,20
108,93
Dovoz
38,10
44,00
24,98
Obrat
123,1
135,2
133,91
Bilancia
46,9
47,2
83,95

Obchod SR -Kanada v mil. Sk
2006
2005
2004
2003
Vývoz
2824
1972
1950
3122
Dovoz
580
773
1054
1046
Obrat
3404
2745
3004
4168
Bilancia
2244
1199
895
2077

Obchod SR -Kanada v mil. Sk
2002
2001
2000
1999
Vývoz
1043
776
685
636,4
Dovoz
890
915,4
893,5
1075,7
Obrat
1933
1691,4
1578
1712,1
Bilancia
153
-139,4
-209
-439,3

Obchod SR -Kanada v mil. Sk
1998
1997
1996
1995
1994
Vývoz
608,9
725
335,1
596,6
1194,1
Dovoz
1242,6
1384,9
893,1
601,7
371,2
Obrat
1851,5
2109,9
1228,2
1198,2
1565,3
Bilancia
-633,7
-659,9
-558,0
-5,1
822,9

komodita
podiel v %
IMPORT
2012
mil.Eur
Nerastné palivá, minerálne oleje a produkty
13,8
26,5
jadrové reaktory, kotly, stroje, prístroje a mechanické nástroje
9,56
18,3
Lietadlá, kozmické lode a ich časti a súčasti
4,84
9,3
Farmaceutické výrobky
3,26
6,2
 
2011
mil.Eur
Nerastné palivá, minerálne oleje a produkty
22,8
42,2
jadrové reaktory, kotly, stroje, prístroje a mechanické nástroje
6,44
11,9
Farmaceutické výrobky
6,09
11,2
elektrické stroje a zariadenia; prístroje na záznam a TV obrazu
4,05
7,5
 
2009
mil.Eur
uhlie, koks a brikety
8,88
19,4
Liečivá a farmaceutické výrobky
3,61
7,88
železo a oceľ
2,88
6,28
zariadedenie na telekomunikáciu a záznam a reprodukciu zvuku
2,60
5.67
 
2006
mil.Sk
farmaceutické výrobky
77,7
13,4
jadrové reaktory, kotly, stroje, prístroje a mechanické nástroje; ich časti a súčasti
76,6
13,2
elektrické stroje a zariadenia a ich časti; prístroje na záznam a reprodukciu obrazu a zvuku, časti a súčasti a príslušenstvo k týmto prístrojom
60,1
10,4
hračky, hry a športové potreby; ich časti súčasti a príslušenstvo
38,9
6,7
 
2005
mil.Sk
jadrové reaktory, kotly, stroje, prístroje a mechanické nástroje; ich časti a súčasti
146,6
19,0
elektrické stroje a zariadenia a ich časti; prístroje na záznam a reprodukciu obrazu a zvuku, časti a súčasti a príslušenstvo k týmto prístrojom
130,2
16,9
farmaceutické výrobky
104,7
13,6
nástroje a prístroje optické, fotografické, meracie, lekárske; ich súčasti a príslušenstvo
52,7
6,8
 
2004
mil.Sk
jadrové reaktory, kotly, stroje, prístroje a mechanické nástroje; ich časti a súčasti
258,9
24,6
elektrické stroje a zariadenia a ich časti; prístroje na záznam a reprodukciu obrazu a zvuku, časti a súčasti a príslušenstvo k týmto prístrojom
258,5
24,5
železo a ocel
58,1
5,5
Zelenina, jedlé mlynárske rastliny, korene a hľuzy
55,2
5,2
 
2003
mil.Sk
jadrové reaktory, kotly, stroje, prístroje a mechanické nástroje; ich časti a súčasti
303,7
29
elektrické stroje a zariadenia a ich časti; prístroje na záznam a reprodukciu obrazu a zvuku, časti a súčasti a príslušenstvo k týmto prístrojom
182,5
17,5
Nástroje a prístroje optické, fotografické, kinematografické, meracie, kontrolné, presné, nástroje a prístroje lekárske alebo chirurgické; ich časti a súčasti
61,5
5,9
železo a ocel
60,3
5,8
 
2002
mil.Sk
nepoužité poštové, kolkové a podobné známky
71,88
9,52
stroje a prístroje na spracovanie kaučuku alebo plastov
46,24
6,12
kinematografické kamery a projektory
43,22
5,72
suché strukoviny vylúpané lúpané drvené
38,71
5,13
 
2001
mil.Sk
vysielacé prístroje pre rádiotelefonnu rádiotelegrafiu
76,46
8,35
suché strukoviny vylúpané lúpané drvené
75,74
8,27
časti súčasti a príslušenstvo okrem krytov kufríkov..
42,88
4,68
optické vláknna a zväzky vlakien káblov optických
38,45
4,2
 
2000
mil.Sk
prúdové motory a turbovrtulové pohony
132,72
14,86
suché strukoviny vylúpané lúpané drvené
58,52
6,55
stroje na automatické spracovanie údajov
47,2
5,28
chemická drevná buničina
43,39
4,86
časti súčasti a príslušenstvo okrem krytov kufríkov..
38,92
4,36
 
1999
mil.Sk
časti súčasti a príslušenstvo motorových vozidiel
177,9
16,54
prúdové motory a turbovrtulové pohony
119,49
11,11
vzduchové čerpadlá, kompresory, ventilátory
99,41
9,24
 
EXPORT
2012
mil.Eur
vozidlá a iné ako koľajové, ich časti a príslušenstvo
106
76,4
jadrové reaktory, kotly, stroje, prístroje a mechanické nástroje
11,6
8,4
Obuv, gamaše a podobné premety, časti týchto predmetov
4,22
3,0
nábytok, posteľoviny, matrace, vankúše; svietidlá
4,05
2,9
 
2011
mil.Eur
vozidlá a iné ako koľajové, ich časti a príslušenstvo
94,9
72,4
jadrové reaktory, kotly, stroje, prístroje a mechanické nástroje
6,62
5,1
nábytok, posteľoviny, matrace, vankúše; svietidlá
4,99
3,8
výrobky zo železa alebo ocele
4,36
3,3
 
2009
mil.Eur
cestné vozidlá
56
59,1
nábytok a jeho diely
5,29
5,59
Kovové výrobky, i.n.
4,10
4,33
stroje a zariadenia pre určité odvetvia priemyslu
2,37
2.50
 
2006
mil.Sk
vozidlá a iné ako koľajové, ich časti a príslušenstvo
1533
54,3
nábytok, posteľoviny, matrace, vankúše; svietidlá; svetelné reklamy, svetelné značky
490,7
17,4
Jadrové reaktory, kotly, stroje, prístroje a mechanické nástroje; ich časti a súčasti
415,6
14,7
obuv, gamaše a podobné predmety; časti týchto predmetov
66,8
2,4
výrobky zo železa alebo ocele
54,4
1,9
 
2005
mil.Sk
vozidlá a iné ako koľajové, ich časti a príslušenstvo
788,4
40,0
nábytok, posteľoviny, matrace, vankúše; svietidlá; svetelné reklamy, svetelné značky
545,7
27,7
Jadrové reaktory, kotly, stroje, prístroje a mechanické nástroje; ich časti a súčasti
175,7
8,9
výrobky zo železa alebo ocele
71,6
3,6
obuv, gamaše a podobné predmety; časti týchto predmetov
66,5
3,4
 
2004
mil.Sk
vozidlá a iné ako koľajové, ich časti a príslušenstvo
1 047
53,7
nábytok; lekársko chirurgický nábytok; svetelné reklamy
242,9
12,5
Jadrové reaktory, kotly, stroje, prístroje a mechanické nástroje; ich časti a súčasti
128,4
6,6
elektrické stroje a zariadenia a ich časti; prístroje na záznam a reprodukciu obrazu a zvuku , časti a súčasti a príslušenstvo k týmto prístrojom
66,7
3,4
Organické chemické výrobky
62,2
3,2
 
2003
mil.Sk
vozidlá a iné ako koľajové, ich časti a príslušenstvo
2 145
68,7
nábytok; lekársko chirurgický nábytok; svetelné reklamy
323,5
10,4
elektrické stroje a zariadenia a ich časti; prístroje na záznam a reprodukciu obrazu a zvuku , časti a súčasti a príslušenstvo k týmto prístrojom
139,6
4,5
výrobky zo železa a ocele
64,8
2,1
hračky, hry a športové potreby; ich časti, súčasti a príslušenstvo
62,9
2,0
 
2002
mil.Sk
ostatný nabytok a jeho časti a súčasti
223,15
25,35
ploché valcované výrobky zo železa alebo nelegovanej ocele
130,78
14,86
elektrické motory a generátory
72,55
8,24
stolové sklo a sklo do domácnost, kuchynské
44,42
5,05
ostatné výrobky z plastov a ostatných materiálov
44,34
5,04
 
2001
mil.Sk
ostatný nabytok a jeho časti a súčasti
155,35
20,02
sústruhy vrátane obrábacích centier
88,15
11,36
elektrické motory a generátory
71,74
9,24
stolové sklo a sklo do domácnost, kuchynské
59,78
7,7
výrobky a potreby na telesné cvičenie, gymnastiku, atletiku
41,95
5,41
guľkové alebo valčekové ložiská
41,37
5,33
nové pneumatiky z gumy
41,2
5,31
dýhy a listy na preglejky
40,38
5,2
 
2000
mil.Sk
ostatný nabytok a jeho časti a súčasti
124,13
18,12
zlúčeniny s amínovou funkciou
65,84
9,61
sústruhy vrátane obrábacích centier
64,97
9,49
stolové sklo a sklo do domácnost, kuchynské
57,18
8,35
nukleové kyseliny a ich soli
46,22
6,75
výrobky a potreby na telesné cvičenie, gymnastiku, atletiku
43,18
6,3
nové pneumatiky z gumy
39,9
5,82
 
1999
mil.Sk
sústruhy vrátane obrábacích centier
112,42
17,65
ostatný nabytok a jeho časti a súčasti
62,87
9,87
zlúčeniny s amínovou funkciou
58,35
9,16
nové pneumatiky z gumy
54,84
8,61
stolové sklo a sklo do domácnost, kuchynské
43,9
6,89
nukleové kyseliny a ich soli
38,58
6,06
výrobky a potreby na telesné cvičenie, gymnastiku, atletiku
37,16
5,83
Zdroj: MH SR