BUSINESS
STATISTICS
BILATERAL
RELATIONS SR-CA
BASIC INFO
ABOUT CANADA


BASIC INFO ABOUT CANADA

Názov krajiny: Kanada (Canada, Le Canada)

Rozloha: 9 976 139 km2

Počet obyvateľov: 33 mil. (2007)

Hustota obyvateľstva: 3,2/km2

Hlavné mesto: Ottawa (1,01mil obyvateľov)

Vlajka:

Erb:

Hymna: O Canada

O Canada!
Our home and native land!
True patriot love in all thy sons command.

With glowing hearts we see thee rise,
The True North strong and free!

From far and wide,
O Canada, we stand on guard for thee.

God keep our land glorious and free!
O Canada, we stand on guard for thee.
O Canada, we stand on guard for thee.

Úradný jazyk:
angličtina, francúzština - na federálnej úrovni a v provincii Nový Brunswick; francúzština - v provincii Quebec; angličtina - v ostatných provinciách

Štátne zriadenie:
konštitučná monarchia - federálny štát, ktorý tvorí 10 provincií a 3 teritóriá; hlavou štátu je anglická kráľovná zastupovaná generálnou guvernérkou; každá provincia má svoj jednokomorový zákonodarný zbor, vládu a guvernéra (Lieutenant Governor)

Najvyšší predstavitelia štátu:

hlava štátu
britská kráľovná
Alžbeta II
generálna guvernérka
Michaelle Jean
predseda vlády
Stephen Harper

Zákonodarný orgán:
federálny dvojkomorový parlament, skladajúci sa zo Senátu a Dolnej Snemovne. Predsedom (Speaker) Senátu (105 senátorov) je Gildas Molgat. Senátorov menuje generálny guvernér na základe odporúčania premiéra (senátori menovaní pred 2.6.1965 majú doživotný mandát, mandát senátorov menovaných po tomto dátume platí do veku 75 rokov). Predsedom (Speaker) Dolnej snemovne (House of Commons), ktorú tvorí 301 poslancov, je Gilbert Parent.

Federálny kabinet (vláda):
má premenlivý počet členov - ministrov a štátnych tajomníkov, ktorých menuje predseda vlády. Všetci členovia vlády sú súčasne poslancami Dolnej snemovne.

Hlavné politické strany a ich zastúpenie v parlamente:
Liberálna strana (Liberal Party) - vládnuca strana), 172 miest v Dolnej snemovni a 54 miest v Senáte, vodca Jean Chrétien; Kanadská reformná konzervatívna aliancia (Canadian Reform Conservative Alliance) - hlavná opozičná strana, 66 miest v Dolnej snemovni a 1miesto v Senáte, vodca Stockwell Day (od 8.7.2000); Quebecký blok (Bloc Québécois) - opozičná strana, 38 miest v Dolnej snemovni, v Senáte nemá zastúpenie, vodca Gilles Duceppe; Nová demokratická strana (New Democratic Party), opozičná strana, má 13 miest v Dolnej snemovni, v Senáte nemá zastúpenie, vodca Alexa McDonoughová; Progresívna konzervatívna strana (Progressive Conservative Party) - opozičná strana, 12 miest v Dolnej snemovni a 35 miest v Senáte, vodca Joe Clark; nezávislí poslanci majú v Senáte 5 miest

Členstvo v hlavných medzinárodných organizáciách:
OSN, NATO, G7, OBSE, OECD, NAFTA, MMF, APEC, Organizácia amerických štátov, WTO, Commonwealth, Frankofónia a ďalšie

Peňažná jednotka:
kanadský dolár (1 CAD = 100centov)

Diplomatické styky:
Kanada uznala SR nótou z 31. 12. 1992, bilaterálne styky boli nadviazané s platnosťou od 1. 1. 1993. Veľvyslanec SR v Ottawe je Stanislav Opiela. Dezignovaný veľvyslanec Kanady pre SR so sídlom v Prahe je Micheal Calcott.