How to obtain a Permanent residence status in Canada

Kanadsko-Slovenská obchodná komora v spolupráci s jedinou špecializovanou spoločnosťou pre vysťahovanie do Kanady HAGIEL s.r.o. zabezpečuje:
  • Trvalé pobyty v Kanade

  • Študentské povolenie

  • Pracovné povolenie

  • Hľadanie príbuzných v Kanade

Spoločnosť Hagiel je renomovanou spoločnosťou, ktorá sa špecializuje zabezpečovanie trvalého pobytu v Kanade (hovorovo vysťahovania), úspešne vysťahovala viac ako 4300 žiadateľov nielen zo Slovenskej a Českej republiky, ale i z iných krajín (USA, Juhoafrická republika, Ekvádor, Peru, Jamajka, Egypt, Sýria, Portugalsko, Rusko, India, Čína, Vietnam, Maďarsko, Poľsko, Ukrajina, atď.).

V prípade vysokoškolsky vzdelaných žiadateľov dosahuje spoločnosť Hagiel úspešnosť 98%, v prípade stredoškolsky vzdelaných žiadateľov je to 91%. Táto vysoká úspešnosť bola ocenená vo viacerých odborných časopisoch a publikáciách.

Kontakt:
www.hagiel.sk
Tel.: +421 2 5293 2895, +421 2 5293 1622
Fax: +421 2 5293 2896
e-mail: hagiel@hagiel.sk